Close

Real Sense Technology

טכנולוגיית Real sense של Intel: מערכת RealSense שפותחה על ידי אינטל היא תוצר של יותר משלוש שנות מחקר ופיתוח שהחלו כפרויקט חדשני וסודי והמשיכו כיוזמה שלמה של פיתוח מוצר שמאות אנשים מעורבים בה.

הפרויקט נולד מהרצון להעניק למכשירים יותר הבנה. לשם כך היה צורך לצייד את המחשבים בראייה תלת-ממדית. כשמסתכלים על יצורים ביולוגיים, בין אם מדובר בבני אדם, קופים, כלבים, נשרים או נחשים, לכולם יש שתי עיניים ויכולת תפיסה חזותית תלת-ממדית. הם משתמשים בהן כדי להבין ולנווט בעולם שסביבם וכדי לתקשר זה עם זה. הענקת יכולת הראייה התלת-ממדית למחשבים מאפשרת התקדמות עצומה בבינה מלאכותית ובמקביל הייתה פותחת דרך חדשה לשליטה במחשב – באמצעות מחוות.

ניתן לדמיין אפשרויות רבות. אפשר לחשוב למשל על רובוטים דמויי אדם שרואים והולכים כמונו ומבינים את העולם כמונו. אפשר לבנות מכשירי טיסה ללא טייס שיימנעו מהתנגשות בבני אדם ובמכשולים אחרים.​